B.A.P 2017 WORLD TOUR ‘PARTY BABY’ [CLIMAX]


.
콘서트명 B.A.P 2017 WORLD TOUR ‘PARTY BABY’ [CLIMAX]
주최 씨제이이앤엠 주식회사
일시 2017.10.28 ~ 2017.10.29
장소 블루스퀘어 삼성카드홀
주관방송 ㈜TS엔터테인먼트, CJ E&M㈜
출연자 B.A.P